Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o Poreznoj upravi

Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH (BOS, HRV) pdf

("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/02)

Zakon o Poreznoj upravi FBiH (BOS, HRV) pdf

("Službene novine FBiH", broj 28/04)

Zakon o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (BOS, HRV) pdf

("Službene novine FBiH", broj 57/09)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH (BOS, HRV, SRP) pdf

("Službene novine FBiH" br. 40/10)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH ( BOS , HRV , SRP )

("Službene novine Federacije BiH" br. 27/12)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH (BS ,HR ,SR )

Službene novine FBiH br. 7/13

Zakon o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi FBiH ( BS , HR,SR)

Službene novine Federacije BiH br.71/14

Online uvezivanje priređivača igara na sreću

Elektronsko podnošenje prijava

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Porez na dohodak

Fiskalni sistemi /sustavi