Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (2)

Pravilnici (17)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (BOS

("Službene novine Federacije BiH", br.6/12)

View items...

Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 42/09)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (BS , HR ,SR )

(Službene novine Federacije BiH br.109/12)

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava