Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnici

Pravilnik o načinu dobijanja i produžavanja odobrenja za priređivanje igara na sreću, odobravanje pravila igara na sreću, pravila rada kasina, davanje saglasnosti za nagradne igre (BOS, HRV) pdf

("Službene novine Federacije BiH", broj: 44/02)

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava