Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o fiskalnim sistemima

Zakon o fiskalnim sistemima (18)

Pravilnik o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije (BOS, HRV i SRP) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 31/10)

Pravilnik o dinamici fiskalizacije u Federaciji BiH (BOS, HRV, SRP) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 47/10)

Pravilnik o izgledu i sadržaju ostalih pratećih dokumenata (BOS, HRV, SRP) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 30/10)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/11)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 71/10)

Izmjena pravilnika o dinamici fiskalizacije (BOS, HRV, SRP) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 52/10)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (BOS.pdf ,HRV.pdf )

("Službene novine Federacije BiH" 19/11)

Pravilnik o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema (BOS, HRV i SRP) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 31/10)

  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »
Stranica 1 od 2

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava