Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Registrovani proizvođači /zastupnici fiskalnih sistema

Sa danom 1.novembar 2010. godine, u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima registrovani su slijedeći proizvođači / zastupnici fiskalnih sistema:
(KLIKNITE NA NAZIV REGISTROVANOG PROIZVOĐAČA ZA VIŠE PODATAKA!)

Config d.o.o. (B, ovlašteni)

Adresa:

Kralja Tomislava  56 Mostar

Kontakt: 036/335-170
Faks:
Web site:  
E-mail:  
JIB 4227431980001
   
Broj rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika:
Rješenje Federalnog ministarstva finasija, broj 03-34-1285/13 od 05.03.2013.god.
Odobreni fiskalni sistemi:
Fiskalna kasa DP 500
Terminal DTT 002
  Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija Broj:05-02-5524-1-1/10 od 21.09 2010.
Fiskalni pisač FP-550H
Terminal DTT 002
Softverska aplikacija FPrint WIN 3.12. build 80
  Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija Broj: 05-02-5524-1-2/10 od 21.09. 2010.

Fiskalna kasa-pisačMP-55LD

Terminal DTT 002

Softverska aplikacija Fprint WIN 3.12 build 85

  Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-1-4/10 od 18.11.2010.

Fiskalna kasa MP-55LD

Terminal DTT 002

  Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-1-3/10 od 18.11.2010.

Fiskalna kasa DP-50 

Terminal DTT 003

  Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-1-6/10 od 03.06.2011.

Fiskalni pisač  TM-260F, terminal DTT 022 

Softverska aplikacija Fprint WIN 3.13 bulid 0

  Uvjerenje federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-1-5/10 od 17.03.2011.

Fiskalna kasa-pisač DP-50,

terminal DTT 003

i softverska aplikacija FPrintWIN 3.1.3. build 1

  Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:

05-02-5524-1-7/10 od 15.07.2011. godine.

 

Fiskalna kasa-pisač DP-55,

Terminal DTT 103

i softverska aplikacija FPrintWIN 3.13. build 1

  Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:

05-02-5524-1-8/10 od 29.07.2011. godine.

 

Fiskalna kasa DP-55,

Terminal DTT 103

 

  Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:

05-02-5524-1-9/10 od 29.07.2011. godine.

SLOVNA OZNAKA:BA

NAZIV:DP 500

OZNAKA KASE:DP 500

OZNAKA ŠTAMPAČA:NULL

OZNAKA TERMINALA:DTT002

OZNAKA SOFTVERA:NULL

SLOVNA OZNAKA:BB

NAZIV: FP-550H

OZNAKA KASE: FP-550H

OZNAKA ŠTAMPAČA: FPrintWIN 3.12.build 80

OZNAKA TERMINALA:DTT002

OZNAKA SOFTVERA: FPrintWIN 3.12.build 80

SLOVNA OZNAKA: BC

NAZIV: MP-55-LD

OZNAKA KASE: MP-55-LD- kasa

OZNAKA ŠTAMPAČA: NULL

OZNAKA TERMINALA: DT002

OZNAKA SOFTVERA: NULL

SLOVNA OZNAKA:BD

NAZIV: MP-55-LD- kasa/pisač

OZNAKA KASE: MP-55-LD- kasa/pisač

OZNAKA ŠTAMPAČA: FPrintWIN 3.12 build 85

OZNAKA TERMINALA: DT002

OZNAKA SOFTVERA: FPrintWIN 3.12 build 85

SLOVNA OZNAKA: BE

NAZIV: TM-260F

OZNAKA KASE: TM-260F

OZNAKA ŠTAMPAČA: Fprint WIN 3.13 build 0

OZNAKA TERMINALA: DT002

OZNAKA SOFTVERA: Fprint WIN 3.13 build 0

SLOVNA OZNAKA: BF

NAZIV:DP-50

OZNAKA KASE: DP-50

OZNAKA ŠTAMPAČA:NULL

OZNAKA TERMINALA: DTT003

OZNAKA SOFTVERA: NULL

SLOVNA OZNAKA: BG

NAZIV: DP-50-kasa/pisač

OZNAKA KASE: DP-50-kasa/pisač

OZNAKA ŠTAMPAČA: FPrintWIN 3.1.3. build 1

OZNAKA TERMINALA: DTT003

OZNAKA SOFTVERA: FPrintWIN 3.1.3. build 1

SLOVNA OZNAKA:BH

NAZIV: DP-50-kasa/pisač

OZNAKA KASE: DP-50-kasa/pisač

OZNAKA ŠTAMPAČA:NULL

OZNAKA TERMINALA:DTT003

OZNAKA SOFTVERA:NULL

SLOVNA OZNAKA:BI

NAZIV: DP-55

OZNAKA KASE:DP-55

OZNAKA ŠTAMPAČA:NULL

OZNAKA TERMINALA:DTT103

OZNAKA SOFTVERA:NULL

Ovlašteni servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka:

   
Preuzmite listu    

 

Tring d.o.o. (A, ovlašteni)

Adresa: Ritašići bb, Gračanica
Kontakt: 035 706 988
Faks: 035 700 201
Web site: www.tring.ba
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
JIB 4209694660003
   
Broj rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika:
Rješenje Federalnog ministarstva finasija, broj 05-02-5524-2/10 od 14. 07. 2010. god.
 
Odobreni fiskalni sistemi:
Fiskalna kasaTringfavourite
Terminal SIM900
Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija Broj:05-02-5524-2-1/10 od 13.10.2010

Fiskalna kasa-štampač Tringfavourite Plus, terminal SIM900 softverska aplikacija Tring.Fiskal

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-2-2/10 od 11.11.2010. godine.

Fiskalni štampač Tring Partner terminal SIM900 i softverska aplikacija Tring Fiscal

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-4-2-3/10 od 30.12.2010.

Fiskalni pisač Tring Epson T260F terminal SIM900R i softverska aplikacija Tring Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02.5524-2/10 od 14.7.2010. godin

Fiskalni pisač Tring Epson T200 terminal SIM900R i softverska aplikacija Tring FiscalServer

 

 

SLOVNA OZNAKA: AA

NAZIV: Tringfavourite

OZNAKA KASE: Tringfavourite

OZNAKA ŠTAMPAČA:NULL

OZNAKA TERMINALA: SIM900

OZNAKA SOFTVERA:NULL

  

SLOVNA OZNAKA: AB

NAZIV: Tringfavourite Plus

OZNAKA KASE: Tringfavourite Plus

OZNAKA ŠTAMPAČA:Tring.Fiskal

OZNAKA TERMINALA: SIM 900

OZNAKA SOFTVERA:Tring.Fiskal

SLOVNA OZNAKA: AC

NAZIV: Tring Partner

OZNAKA KAS: Tring Partner 

OZNAKA ŠTAMPAČA: Tring. Fiskal

OZNAKA TERMINALA: SIM 900

OZNAKA SOFTVERA: Tring.Fiskal

SLOVNA OZNAKA: AD

NAZIV: Tring Epson T260 F

OZNAKA KASE:NULL

OZNAKA ŠTAMPAČA:Tring Epson T260F

OZNAKA TERMINALA: SIM900R

OZNAKA SOFTVERA:Tring.Fiscal.Server

SLOVNA OZNAKA: AE

NAZIV: TringEpson T200

OZNAKA KAS: NULL

OZNAKA ŠTAMPAČA:TringEpson T200

OZNAKA TERMINALA: SIM900 R

OZNAKA SOFTVERA:Tring.Fiscal.Server

                      

Fiskalni uređaj tipa

-Fiskalni pisač Tring FP1,

-terminal Sim 900R i softverska aplikacija TringFiscalServer,

IBFU u seriji od AF000010 do AF100000.

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-2-6/10 od 18.2.2013. godine

                                                                                                                                                                                                                   
Ovlašteni servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka:

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02.5524-2/10 od 14.7.2010. godine

 

Preuzmite listu   

SK Tradeing d.o.o. (D, ovlašteni)

Adresa: Alipašina 53, Sarajevo
Kontakt: 033-554-225
Faks: 033-554-226
Web site: www.skt.ba
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
JIB  4200693170005
   
Broj rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika:
Rješenje Federalnog ministarstva finasija, broj 05-02-5524-3/10 od 14. 07. 2010. god.
 
Odobreni fiskalni sistemi:

Fiskalna kasa SK FCR 100

 i unutrašnji terminal Cinterion TC65i

 Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj 05-02-5524-3-1/10 od 21.02.2011. 
 

Fiskalni printer SK FPR200

terminal tipa SIM Com SIM900

 Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj 05-02-5524-3-2/10 od 28.06.2011.  

SLOVNA OZNAKA:DA

NAZIV:SK FCR100

OZNAKA KASE:SKFCR 100

OZNAKA ŠTAMPAČA:NULL 

OZNAKA TERMINALA:Cinterion TC65i 

OZNAKA SOFTVERA:NULL                                           

SLOVNA OZNAKA:DB

NAZIV: SKFPR 200

OZNAKA KASE:SKFPR200

OZNAKA ŠTAMPAČA:FPLink.dll

OZNAKA TERMINAL:SIM900

OZNAKA SOFTVERA:FPLink.dll

Ovlašteni servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka:
Preuzmite listu

Mikroelektronika A.D. (E, ovlašteni)

Adresa: Blagoja Parovića bb - Novakovići Banja Luka
Tel: 051/389-040
Faks: 051-385-320
Web site: www.mikroelektronika.net
E-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

JIB 4400991150008
   
Broj rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika:
Rješenje Federalnog ministarstva finasija, broj 05-02-5524-5/10 od 14. 07. 2010. god.
 
Odobreni fiskalni sistemi:

Fiskalna kasa ME K10

integrirani terminal MEC

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj 05-02-5524-5-1/10 od 21.12.2010. godine.

Fiskalni pisač ME P1000,

integrirani terminal MEC

i softverska aplikacija F-LINK ME

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj 05-02-5524-5-2/10 od 13.01.2011. godine.

Fiskalna kasa ME K20

integrirani terminal MEC

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj 05-02-5524-5-4/10 od 28.01.2011. godine.

Fiskalna kasa-pisač ME K20

integrirani terminal MEC

i softverska aplikacija F-LINK ME

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj 05-02-5524-5-3/10 od 28.01.2011. godine.

SLOVNA OZNAKA: EA

NAZIV: MEK 10

OZNAKA KASE: MEK 10

OZNAKA ŠTAMPAČA: NULL

OZNAKA TERMINAL: MEC 

OZNAKA SOFTVERA: NULL

 

 

SLOVNA OZNAKA: EB

NAZIV: ME P1000-štampač

OZNAKA KASE: ME P1000

OZNAKA ŠTAMPAČA: F-LINK ME

OZNAKA TERMINALA: MEC

OZNAKA SOFTVERA: F-LINK ME

 

SLOVNA OZNAKA: EC

NAZIV: ME K20- kasa

OZNAKA KASE: ME K20

OZNAKA ŠTAMPAČA:NULL

OZNAKA TERMINALA: MEC

OZNAKA SOFTVERA: NULL

 

SLOVNA OZNAKA: ME

NAZIV: ME K20 kasa/pisač

OZNAKA KASE: MEK 20 kasa /pisač

OZNAKA ŠTAMPAČA: F-LINK ME

OZNAKA TERMINALA:MEC

OZNAKA SOFTVERA:F-LINK ME

 

Ovlašteni servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka:
 
Preuzmite listu   

Interlinea d.o.o. (C, ovlašten)

Adresa: Marka Marulića 2, Sarajevo
Kontakt: 033-640-094
Faks: 033-640-094
Web site: www.interlinea.ba
E-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

JIB 4200277460002
   
Broj rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika:
Rješenje Federalnog ministarstva finasija, broj 05-02-5524-6/10 od 14. 07. 2010. god
 
Odobreni fiskalni sistemi:

Fiskalna kasa - pisač CR 29P

nezavisni terminal CR 29T

softverska aplikacija I-Driver

  Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-6-2/10

   od 04.07. 2011.

SLOVNA OZNAKA : CA

NAZIV:  CR29P kasa/pisač

OZNAKA KASE:  CR29P

OZNAKA ŠTAMPAČA:  I-Driver

OZNAKA TERMINALA:  CR29T

OZNAKA SOFTVERA: I-Driver

Ovlašteni servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka:

Preuzmite listu

DIGIT RS COM d.o.o. (I, ovlašteni)

Adresa: Kralja Petra Karađorđevića 83/A, Banja Luka
Tel: 051/227-510
Faks: 051/227-521
Web site: www.digit-rs.com
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
JIB 4236371620000
   
Broj rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika:
Rješenje Federalnog ministarstva finasija, broj 05-02-5524-7/10 od 14. 07. 2010. god
 
Odobreni fiskalni sistemi:

Fiskalna kasa CRLX

integrirani terminal GM SIM900

           Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija

           broj: 05-02-5524-7-2/10 od 15.04.2011.

           godine.

Fiskalni pisač PP1X

 integrirani terminal GM SIM900

softverska aplikacija PP1X_Driver.exe

 Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija

 broj: 05-02-5524-7-1/10 od 15.04.2011.

 godine.

SLOVNA OZNAKA:IA

NAZIV:CRLX

OZNAKA KASE: CRLX

OZNAKA ŠTAMPAČA: NULL

OZNAKA TERMINALA:GMSIM 900

OZNAKA SOFTVERA: NULL

 

 

SLOVNA OZNAKA: IB                                                                   

NAZIV: PP1X

OZNAKA KASE: PP1X

OZNAKA ŠTAMPAČA: PP1X_Driver.exe

OZNAKA TERMINALA: GMSIM 900

OZNAKA SOFTVERA:PP1X_Driver.exe
Ovlašteni servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka:

Preuzmite listu

ERP Consulting d.o.o. (F, ovlašteni)

Adresa:

Olovska 42, Sarajevo

Tel: 033/716-257
Faks: 033/716-256
Web site: www.erp.ba
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
JIB 4236371620000
   
Broj rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika:
Rješenje Federalnog ministarstva finasija, broj 05-02-5524-8/10 od 14. 07. 2010. god
 
Odobreni fiskalni sistemi:

Fiskalni pisač  ERP STAR SP700R
Fiskalni terminal ERP SIM305 i
S
oftverska aplikacija ERP Elink v 1.0

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-8/10 od 9.12.2010. godine.

Fiskalni pisač ERP EPSON TM-T260F

 Fiskalni terminal ERP SIM305

Softverska aplikacija ERP Elink v 2.0

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-8-2/10 od 12.05.2010. godine.

SLOVNA OZNAKA: FA

NAZIV: ERP STAR SP 700 R

OZNAKA KASE:ERP STAR SP 700 R-pisač

OZNAKA ŠTAMPAČA:ERP STAR SP 700 R-pisač

OZNAKA TERMINALA:ERP SIM 305

OZNAKA SOFTVERA:  ERP Elink c 1.0                       

SLOVNA OZNAKA: FB

NAZIV:ERP EPSON TM T260 F

OZNAKA KASE:ERP EPSON TM T260 F

OZNAKA ŠTAMPAČA:ERP EPSON TM T260 F

OZNAKA TERMINALA: ERP SIM 305

OZNAKA SOFTVERA: ERP Elink c 2.0    
Ovlašteni servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka:
Preuzmite listu 

KIMTEC d.o.o. (H, ovlašteni)

Adresa: Poslovni centar 96-2, Vitez
Kontakt: 030 718 800
Faks: 030 718 897
Web site: http://www.kimtec.ba
E -mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
JIB 4236098430006
   
Broj rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika:
Rješenje Federalnog ministarstva finasija, broj 05-02-5524-9/10 od 14. 07. 2010. god
 
Odobreni fiskalni sistemi:

Fiskalna kasa-pisač Tremol M, Tremol fiscal terminal softverska aplikacija Tremol fiskalni drajver V.2.2.4.

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj 05-02-5524-9-4/10 od 11.11.2010. godine.

   

Fiskalna kasa Tremol S Tremol fiscal terminal

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj 05-02-5524-9-1/10 od 11.11.2010. godine.

Fiskalni pisač Tremol T260F, Tremol fiscal terminal softverska aplikacija Tremol fiskalni drajver V.2.2.4.  

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj 05-02-5524-9-5/10 od 18.11.2010. godine.

   

Fiskalna kasa Best BA,
Fiskalni terminal UN-MC55i

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-9-6/10 od 9.12.2010. godine.

Fiskalna kasa- pisač Best BA,
Fiskalni terminal UN-MC55i
Softverska aplikacija HCP Fiscal Residental Gateway BA v1.00 ba

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-9-7/10 od 9.12.2010. godine.

Fiskalna kasa Tremol M i terminal GSM Network Data transfer Device type Tremol fiscal terminal

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-9-3/10 od 11.11.2010

Tremol S Fiskalna kasa - pisač, terminal GSM Network Data transfer Device type Tremol fiscal terminal i softverska aplikacija Tremol fiskalni drajver V.2.2.4.

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-9-2/10 od 11.11.2010

Fiskalna kasa Best BA,
Fiskalni terminal UN-MC55i

SLOVNA OZNAKA: HA

NAZIV: Termol M

OZNAKA KASE: Termol M kasa/ pisač

OZNAKA ŠTAMPAČA: Termol fiskalni drajver V 2.2.4

OZNAKA TERMINALA: Termol fiscal terminal

OZNAKA SOFTVERA:Termol fiskalni drajver V 2.2.4

SLOVNA OZNAKA: HB

NAZIV: Termol S

OZNAKA KASE: Termol S kasa

OZNAKA ŠTAMPAČA: NULL

OZNAKA TERMINALA: Termol fiscal terminal

OZNAKA SOFTVERA: NULL

SLOVNA OZNAKA: HC

NAZIV: Termol T269F

OZNAKA KASE: Termol T260F

OZNAKA ŠTAMPAČA: Termol fiskalni drajver V 2.2.4

OZNAKA TERMINALA:Termol fiscal terminal

OZNAKA SOFTVERA:Termol fiskalni drajver V 2.2.4

SLOVNA OZNAKA: HD

NAZIV:Termol M kasa

OZNAKA KASE: Termol M kasa

OZNAKA ŠTAMPAČA: NULL

OZNAKA TERMINALA: Termol fiscal terminal

OZNAKA SOFTVERA: NULL

 

SLOVNA OZNAKA:HE

NAZIV:Termol S kasa /pisač

OZNAKA KASE:Termol S kasa /pisač

OZNAKA ŠTAMPAČA: Termol fiskalni drajver V 2.2.4

OZNAKA TERMINALA: Termol fiscal terminal

OZNAKA SOFTVERA:Termol fiskalni drajver V 2.2.4

SLOVNA OZNAKA:  HF                                                                              

NAZIV: Best BA kasa

OZNAKA KASE: Best B kasa NULL

OZNAKA ŠTAMPAČA: NULL 

OZNAKA TERMINALA: UN -MC55i

OZNAKA SOFTVERA: NULL

SLOVNA OZNAKA: HG

NAZIV: Best BA kasa/pisač

OZNAKA KASE: Best BA kasa /pisač

OZNAKA ŠTAMPAČA: HCP Fiscal Residental Gateway BA v1.00ba

OZNAKA TERMINALA: UN-MC55i

OZNAKA SOFTVERA: HCP Fiscal Residental Gateway BA v1.00ba

SLOVNA OZNAKA:HH

NAZIV: HP555

OZNAKA KASE:HP555

OZNAKA ŠTAMPAČA: HCP Fiscal Residental Gateway BA v1.00ba

OZNAKA TERMINALA: UN-MC55i

OZNAKA SOFTVERA:HCP Fiscal Residental Gateway BA v1.00ba

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 05-02-5524-9-8/10 od 01.04.2011. godine

Ovlašteni servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka:
Preuzmite listu 

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava