Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Prijava za razrez poreza na imovinu za pravna i fizička lica/osobe

Prijava za razrez poreza na imovinu za pravna i fizička lica/osobe (BOS) pdf

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava