Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Ostali propisi

Ostali propisi (1)

Zakon o fiskalnim sistemima (0)

Dopunsko uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema (BS)

View items...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnim upravnim taksama i tarifi Federalnih upravnih taksi (BS HR , SR )

"Službene novine Federacije BiH " br.43/13

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava