Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o doprinosima

Zakon o doprinosima (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/98)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH", broj: 16/01)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH", broj: 37/01)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH", broj: 17/06)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima (BOS, HRV) pdf
("Službene novine FBiH" broj 14/08)

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2013. godinu (BS , HR , SR )

(Službene novine Federacije BiH, br.107/12 )

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava