Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Koji obrazac dostaviti i koje obaveze uplatiti za rad po Ugovoru o djelu za lica čije prebivalište nije u Federaciji?

Prema članu 7. Stav 2. Zakona, osnovicu poreza na dohodak nerezidenta predstavlja isplaćeni dohodak. Shodno članu 30. Stav 1. Zakoan, porez na dohodka od samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici id dr), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi plaća se po odbitku od ukupne naknade po stopi od 10% bez prava na priznavanje ličnog odbitka.

Također, saglasno članu 62. stav 2. Pravilnika, porez na dohodak na prihode koje na teritoriji Fedederacije ostvari nerezident povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti obračunava se i plaća primjenom stope 10% na osnovicu koju čini ukupan ostvareni prihod, bez prava na osobni odbitak.

Uz obračun i uplatu poreza na dohodak , potrebno je popuniti obrazac PDN-1033-Prijavu poreza na dohodak ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti.

Online uvezivanje priređivača igara na sreću

Elektronsko podnošenje prijava

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Porez na dohodak

Fiskalni sistemi /sustavi