Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Kako koristiti elektronski način podnošenja prijava nPIS?

  •  Obezbjediti izlaz na internet
  •  Kod nadležne ispostave Porezne uprave potpisati „IZJAVU O KORIŠTENJU USLUGA INTERNET PRISTUPA SISTEMU POREZNE UPRAVE F BiH", IZJAVA_1 (219.17 Kbpdf
  • Uslovi za korištenje usluga internet pristupa sistemu Porezne uprave Federacije BiH: USLOVI pdf
  • Prijaviti uposlenike ovlaštene za elektronski način podnošenja prijava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem obrazaca:

 - Porezni obveznik – Obveznik uplate doprinosa  

  - Knjigovodstveni servisi -osnovni subjekat sa poslovnim jedinicama (103.39 Kb)  

Detaljno korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreznih prijava i Zahtjeva za izdavanje porezne kartice

Korisničko uputstvo (15 Mb)  - eksterni korisnici pdf

Uputstvo za unos obrazaca 1022 i 1052-eksterni korisnici (3.6 Mb) pdf

Korisničko uputstvo za unos ostalih poreza i naknada-eksterni korisnici (1Mb) pdf

Upite i probleme u vezi tehničke primjene i korištenja sistema Porezne uprave, kao i elektronskog podnošenja prijava možete slati putem e-mail adrese podrska@fpu.gov.ba