Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Četvrtak, 07 Srpanj 2011 11:42

PONOVNA JAVNA LICITACIJA za prodaju službenih vozila

 


 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo financija - finansija 

Porezna uprava Federacije BiH

S a r a j e v o

 

 


 

 

 

 

 

Na osnovu Odluka Vlade Federacije BiH V.broj: 365/2008 od 25.09.2008. godine i V.broj: 351/2009 od 11.05.2009. godine i Odluke direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine broj: 13/01-14-4-1651/11 od 01.06.2011. godine, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine o b j a v lj u j ePONOVNU JAVNU LICITACIJU

za prodaju službenih putničkih vozila


I


r/b

MJESTO

Marka i tip  vozila

               Broj Sasije

Broj Reg.

God Proizv

  Opis stanja

Početna cijena KM

1

Kantonalni porezni ured Bihać, ul. Vazduhoplovn  grupe broj 3, 77000 Bihać

OPEL CORSA

W0L000078T4066653

846-K-684

1995

Neregistrovano, nije u voznom stanju

1.300,00

2

ŠKODA FELICIA

TMBEEA613V0474821

846-K-690

1997

Neregistrovano

1.000,00

3

RENAULT EUROPA

VF1L53H05TR504769

846-K-691

1997

Neregistrovano

1.200,00

4

RENAULT 19 E

VF1L53H05TR504778

846-K-680

1997

Neregistrovano, nije u voznom stanju

1.200,00

5

RENAULT 19 E

VF1L53H05TR504768

846-K-681

1997

Neregistrovano

1.200,00

6

Kantonalni porezni ured Mostar, ul. Stjepana Radića bb, 88000 Mostar. 

SUZUKI Maruti

MA3ECA11S00422480

698-A-589

1991

Neregistrovano, nije u voznom stanju

200,00

7

NISSAN Terano

JN1WBYD21U0003187

166-E-964

1989

Neregistrovano

3.000,00

8

VW Golf II

WVWZZZ19ZG106378

841-E-885

1985

Neregistrovano

1.200,00

9

VW Golf II

WVWZZZ19ZFW263814

238-J-459

1985

Neregistrovano

1.200,00

10

Kantonalni porezni ured NoviTravnik,

ul Ruđera Boškovića bb, 72290 Novi Travnik

 

Renault  19-Europa

VF1L53H05TR504770

315-E-424

1997

Neregistrovano

1.200,00

11

Renault  19-Europa

VF1L53H05TR504777

315-E-423

1997

Neregistrovano

1.200,00

12

ZASTAVA YUGO 55

VX128A0001065553

972-A-889

1991

Neregistrovano, nije u voznom stanju

300,00

13

LADA SAMARA

XTA210930R1432790

573-K-944

1996

Neregistrovano

500,00

14

ŠKODA FELICIA

TMBEEA613W0882513

609-A-338

1998

Neregistrovano

1.000,00

15

Kantonalni porezni ured Sarajevo, ul Ćemaluša br. 3, 71000 Sarajevo

ŠKODA FELICIA

TMBEEA613W0726505

175-E-688

1997

Neregistrovano

1.000,00

16

Kantonalni porezni ured Tuzla, ul Rudarska br. 72, 75000 Tuzla

VW JETTA

WVWZZZ16ZFW011092

407-A-090

1986

Neregistrovano, nije u voznom stanju

500,00

17

Kantonalni porezni ured Zenica, ul Zmaja od Bosne br 56, 72000 Zenica

LADA SAMARA

XTA210939RT489095

166-A-990

1996

Neregistrovano, nije u voznom stanju

500,00

18

RENAULT EUROPA

VFIL53H05TR506122

962-J-395

1997

Neregistrovano, neispravno

1.200,00

19

SREDIŠNJI URED SARAJEVO, ul Husrefa Redžića br. 4, 71000 Sarajevo

VW Pasat

WVWZZZ3BZYE193467

174-A-940

1999

havarisano

2.000,00

 

II

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja zaključno sa danom prodaje (do početka licitacije), na blagajni poreznih ureda kojima pripada vozilo izvrše uplatu kaucije u iznosu od 10% početne cijene, koja je predmet licitacije i koja ponude dostave do dana određenog za podnošenje ponuda.

 

Uposlenici Porezne uprave FBiH nemaju pravo učešća u licitaciji.

 

III


Javnoj licitaciji mogu prisustvovati svi ponuđači koji su dostavili ponudu (fizička lica), odnosno osobe ovlaštene za učešće na javnoj licitaciji (pravna lica).

 

IV

 

Ponude se mogu predati do početka održavanja javne licitacije. Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti na adresu poreznog ureda gdje se prodaja vrši, navedenu u tačci I., sa naznakom „Ponude po javnom nadmetanju za prodaju putničkog vozila, marke ______ i registarske oznake broj: ______“.

 

V

 

Ponude koje stignu nakon naznačenog roka i ponuđene manje cijene ispod početne neće se razmatrati.

 

VI

 

Vozila se mogu pogledati u periodu 11. - 13.07.2011. godine od 10 do 14 časova na slijedećim adresama:

 

-  KPU Zenica, Zmaja od Bosne 57 Zenica, kontakt osoba i telefon 032/402-177 – Fikret Kapetanović,

-  KPU Novi Travnik, Rudžera Boškovića 1 Novi Travnik, kontakt osoba i telefon 030/791-539 - Slavko Grganović

- KPU Mostar, Ante Starčevića bb Mostar i Stolac, kontakt osoba i telefon 036/327-748 – Bešo Halil,

- KPU Sarajevo, Husrefa Redžića br.4 Sarajevo, kontakt osoba i telefon 033/289-888 - Pezo Mirsad,

- KPU Bihać, Bošnjačka 2 Bihać, kontakt osoba i telefon 037/223-112 - Kečanović Enver,

- KPU Tuzla, Fra Grge Martića br. 8 Tuzla, kontakt osoba i telefon: 035/286-617- Samir Džibrić,

- Središnji ured, Husrefa Redžića br.4 Sarajevo, kontakt osoba i telefon 033/289-928 – Bajrović Enes

 

VII

Javna licitacija prodaje vozila iz tačke I održat će se dana 14.07.2011. godine u 11,00 sati na adresama navedenim u I. tački po organizacionim jedinicama Porezne uprave FBiH.

 

VIII

Kupac koji kupi automobil dužan je postignutu cijenu uplatiti u roku od 5 (pet) dana.

Ukoliko to ne učini smatrat će se da je odustao od kupovine, čime gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

IX

 

Putnički automobil koji je predmet ponude kupuje se po principu viđeno – kupljeno, pa se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

 

X

 

U slučaju da dva ili više ponudioca u zatvorenim kovertama za isto vozilo dostave identičnu cijenu, koja je najviša od ponuđenih, izbor najpovoljnijeg ponudioca izvršiće se direktnim javnim nadmetanjem prisutnih ponudioca na licitaciji koji su ponudili najvišu cijenu. U protivnom poništiće se prodaja predmetnog vozila.

 

XI

Sve troškove prenosa vlasništva, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.