Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Decisions

Decisions (1)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnim upravnim taksama i tarifi Federalnih upravnih taksi (BS, HR , SR)

"Službene novine Federacije BiH" br.43/13

Ovdje možete preuzeti Odluke o komunalnim taksama za svaku općinu u Federaciji BiH.

Fiscal Systems

Personal Income Tax

Unified System for Registration, Control and Collection of Contributions

E-filing