Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Podnošenje mjesečnog izvještaja o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak – Obrazac MIP-1023

Poslodavci koji imaju više od 5 zaposlenika dužni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave podatke iz obrasca MIP -1023 dostavljati u elektronskoj formi na CD-u u propisanom XML formatu prema XSD šemi Compressed_File_Zip.
Tehničko uputstvo i opis XML datoteke za obrazac MIP-1023 doc_rtf.

U cilju tačnijeg formiranja XML datoteke prema datoj XSD shemi, poslodavci i druga zainteresovana lica mogu koristiti aplikaciju MIP-1023 u kojoj mogu izvršiti unos, izmjenu, brisanje, štampanje i dr. potrebne operacije u vezi obrasca MIP- 1023. Aplikacija MIP-1023 se može koristiti i za provjeru formata XML datoteka, jer dozvoljava da se u aplikaciju uveze formirana XML datoteka.

Aplikacija MIP-1023 se može preuzeti sa linka MIP-1023.rar 3.42 Mb Compressed_File_RAR.

Kako instalirati novu verziju i šta je uključeno u novu verziju pdf.

Uputstvo za korištenje MIP-1023 aplikacije 2.32 Mb pdf.

Ukoliko je potrebno da se instalira podrška za MIP-1023 sa .Net Framework2.0 može se preuzeti sa linka MIP-1023 sa DotNetFrameworkom 2.0. 32.23 Mb Compressed_File_RAR.

Primjer izgleda XML datoteke mozete pogledati na linku Primjer XML –a sa podacima za MIP-1023 obrazac.

Dokument koji se predaje uz MIP-1023 obrazac u cilju praćenja broja predatih obrasca MIP-1023 za period mjesec/godina i broj uposlenih Specifikacija za podnošenje obrasca MIP-1023 pdf.