Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Prijava-odjava za dobivanje identifikacionog broja i poreznu registraciju dijela poslovnog subjekta

Obrazac PPL-2 BOS ,HRV

Obrazac RPO_PPL-2 BOS , HRV