Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Prijava/promjena/odjava osiguranja - Obrazac JS3100

Prijava/promjena/odjava osiguranja - Obrazac JS3100 (BS ,HR , SR )

Instrukcije za popunjavanje obrasca pdf