Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Wednesday, 11 April 2012 11:00

DIREKTNA PRODAJA - KPU MOSTAR

Na temelju članka 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/02 i 28/04) i članaka od 62. do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obveza („Službene novine Federacije BiH“, broj 50/02 i 54/03), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Mostar, Odsjek za prisilnu naplatu oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obveza putem:

 

DIREKTNA PRODAJA

1. „DRVOEXPORT“ d.o.o. Mostar

Osnovna sredstva u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika „DRVOEXPORT“ d.o.o. Mostar, locirana su u Mostar, Rude Hrozničeka broj 39, a koja se sastoje od:  

Red.

Broj

 

OPIS IMOVINE

1.

Parni kotao s pripadajućom opremom

2.

Kabina za lakiranje s pripadajućom opremom

3.

Ljuštilica – Cremona, godina proizvodnje 1964.

4.

Kantarica – Paulott, godina proizvodnje 1985.

5.

Oštrilica – Bratstvo Zagreb, godina proizvodnje 1962

6.

Stroj za oštrenje furnir noževa – Web Standard

7.

Brenta – Bratstvo Zagreb, godina proizvodnje 1978.

8.

Potezni cirkular – Irion Denz

9.

Frezer SCM-T 160

10.

Karusel CA.M.A.M.

11.

Višelisni cirkular – Cosmec

12.

Četverostrana blanjalica SCM

13.

Krojač furnira

14.

Stroj za fingovanje – Monguzi

15.

Presa Kuper – FZKI/D 29125733

16.

Presa Kuper – FZKI/D 29125734

17.

Generator – Paulott

18.

Generator – Baim G Paolo

19.

Podstanica – Danfos Grundfos

20.

Stroj za nabacivanje ljepila

21.

Nadstolna glodalica OMW LEM

22.

Kružna pila za poprečno rezanje

23.

Ravnalica – Penika 11

24.

Formatna kružna pila – Frommia

25.

Brusilica – dvotračna

26.

Kontaktna brusilica

27.

Dimovodni sustav 00070-1

28.

Ventilacijski sustav – Stemac  - 0007-9

29.

Tračna brusilica – Gardner 0014-9

30.

Tračna brusilica – Mini max

31.

Ciklon

 

  1. Sportska kladionica „MILLENNIUM“ d.o.o. Mostar 

Osnovna sredstva u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika Sportska kladionica „MILLENNIUM“ d.o.o. Mostar, locirana u Mostaru, Vukovarska bb, a koja se sastoje od:

Oprema montirana u Upravi poreznog obveznika u Vukovarskoj ulici u Mostaru, a sastoji se od:

Red.

Broj

 

OPIS IMOVINE

 

Komada

1.

Računar (procesor, monitor, tastatura, miš, UPS)

5

2.

Printer proizvođač HP, model 1320 laser jet

3

3.

Printer, proizvođač Panasonic, model KX-FLB 758 multifunkcionalni

1

4.

Kopir aparat proizvođač Canon, model NP 6050

1

5.

Klima uređaj proizvođač Fujitsu, model 7,5 kw (stropni)

4

6.

Uredske stolice, kožne

8

7.

Uredski stolovi drvo/staklo

5

8.

Uredski ormari – drveni

4

9.

UKUPNO.

 

Oprema postavljena i montirana u Centrali poreznog obveznika u Vukovarskoj ulici u Mostaru, a sastoji se od:

 

Red.

Broj

 

OPIS IMOVINE

 

Komada

1.

Računar (procesor, monitor, tastatura, miš, UPS)

20

2.

Printer (model 1320 laser jet)

4

3.

Printer (model 1300 laser jet)

19

4.

Printer (model 2015 laser jet)

1

5.

Printer (model 5550 ink jet)

1

6.

Printer (model 3015 multifunkcionalni)

1

7.

Scener (model slim SE)

1

8.

Server (model X 345)

1

9.

Server (model DL 580)

1

10.

Server (model X 455)

1

11.

Server (model poliant DL 380)

1

12.

Server (model poliant ML 310)

1

13.

Mrežna oprema (interi, switchevi i pojedinačne jedinice)

 

14.

Software (komplet program za kladionice)

 

15.

Kopir aparat broizvođač Canon, model NP 6251

1

16.

Kopis aparat (model IR 5055)

1

17.

Televizor (Samsung model CRT 62 cm)

3

18.

Televizor (modem LCD 32 – Samsung)

2

19.

Klima uređaj marke Fujitsu, model 7,5 KW)

1

20.

Stolovi (drveni)

14

21.

Stolice kožne

14

Oprema u poslovnim jedinicama na području FBiH

Red.

Broj

 

OPIS IMOVINE

 

Komada

1.

Računar (procesor, monitor)

1

2.

Printer

1

3.

Pult

1

4.

Pano

1

5.

Klima uređaj

1

6.

Stolica

1

7.

Software program za kladionice)

1

8.

Televizor

1

9.

Aparat za provjeru novčanica

1

10.

Kasa – metalna

1

11.

Barski stol

1

12.

Barske stolice

4

13.

Reklama

1

14.

Telefon

1

15.

Aparat za klađenje sa LCD TV – utrke za pse

1

NAPOMENA: Sportska kladionica „MILLENNIUM“ d.o.o. Mostar na području Federacije BiH ima ukupno 138 poslovnih jedinica sa identičnom opremom.

Informacije o sjedištima poslovnih jedinica i kompletnu opremu u istim zainteresirane osobe mogu dobiti u Odsjeku za prisilnu naplatu Kantonalnog poreznog ureda Mostar.

3. „SULTANIĆ“ d.o.o. Konjic

Imovina u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika „SULATNIĆ“ d.o.o. Konjic, locirana u Konjicu, Podorašac broj 5, kako slijedi:

Red.

Broj

 

OPIS IMOVINE

1.

Cirkular COMALL CUT 400 A

2.

Freza COMALL MILL HF

3.

Pantograf DOLBI CL

4.

Presa OEMME ZA GOLD 650

5.

Presa za GOLD

6.

Radni stol COMALL JOB 08

7.

Ruliera comal porter 4,20

8.

Ruliera comal oout 4,2

9.

Cirkular za aluminij 250 mm

10.

Kompresor ABAC B 3800B/270 C

4. „KAŠIĆ TRADE“ d.o.o. Konjic

Imovina u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika „KAŠIĆ TRADE“ d.o.o. Konjic, locirana u Konjicu, Orašje broj 20, kako slijedi:

Red.

Broj

 

OPIS IMOVINE

1.

Mašina za printanje na foliju i rezanje

2.

Presa za majice

3.

Rama za sito štampu

4.

Sito sa alatima za sito

5.

Kancelarijska oprema (kompjutor x2; skener; Laser; fax

5. „EUROSTAR“ d.o.o. Konjic

Imovina u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika „EUROSTAR“ d.o.o. Konjic, locirana u Konjicu, Kolodvor željezničke stanice u Konjicu, kako slijedi:

Red.

Broj

 

OPIS IMOVINE

1.

Teretno motorno vozilo marke „Fiat“, tip Iveco, godina proizvodnje 1991., registarskih oznaka 380-T-690

6.      SZR „MARTIĆ“ Čapljina

Imovina u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika SZR „MARTIĆ“ Čapljina, locirana u Čapljini, Višići bb, kako slijedi:

 

Red.

Broj

 

OPIS IMOVINE

1.

Aparat za pranje vozila WAP „KARCHER“ 1295

2.

Aparat za izvlačenje ulja

Imovina se prodaje sistemom direktne prodaje iz razloga što je ista ostala neprodana nakon održane prve i druge javne aukcije.

Direktna prodaja će se održati dana 27.4.2012. godine s početkom u 12 sati u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Mostar na adresi Dr. Ante Starčevića bb (zgrada Vlade Federacije – IV. kat)

Sve zainteresirane osobe mogu pogledati imovinu i dokaze o vlasništvu na navedenim lokalitetima dana 23. i 24.4.2012. godine u vremenu od 10 do 12 sati.

Direktna prodaja izvršit će se na sljedeći način:

1. Ponuđači na direktnoj prodaji dužni su dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARATI – PONUDA“,  najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje na adresu Kantonalni porezni ured Mostar, Dr. Ante Starčevića bb (zgrada Vlade Federacije)  ili na protokol (ured broj 415).

2.Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i cijene koju nudi za tu imovinu. Ponuđač ili njegov pismeno ovlašteni zastupnik dužan je biti prisutan na otvaranju ponuda dana 27.4.2012. godine u 12,00 sati. Ukoliko ponuđač s najvišom ponuđenom cijenom nije prisutan imovina se prodaje drugom ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu.

3.U slučaju da je više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu na direktnoj prodaji Odbor održava aukciju između ovih najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu s tim da ne prihvata ponudu nižu od ponude u zatvorenoj koverti.

4.Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obvezi polaganja depozita, pa se roba može prodati bez obzira na postignutu cijenu, ali Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.

Opće odredbe

a.Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet osobnom iskaznicom (ličnom kartom) ili pasošem i dokumentirati pravo za zastupanje. 

b.Direktna prodaja će biti odgođena za onog poreznog obveznika za kojeg dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje robe.

c.Za direktnu prodaju mogu se prijaviti sve punoljetne fizičke i pravne osobe. Osobe zaposlene u bilo kojoj organizacijskoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stupnja krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na direktnoj prodaji.

d.Ukoliko navedena imovina podliježe porezu na dodatnu vrijednost (PDV) isti pada na teret kupca.

e.Prodaja imovine se vrši po principu viđeno – kupljeno, da se naknadne reklamacije neće uvažavati. Imovina se predaje kupcu kada isti donese dokaz o plaćanju obveza proizašlih iz kupovine, a nakon čega je ODMAH, preuzima.

f.Svi troškovi prouzrokovani naknadnim radnjama kupca radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.

KONTAKT TELEFON: 036 325 – 615 ili 325 - 616