Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću (BS,  HR , SR) pdf

("Službene novine FBiH", br. 40/10)

Fiscal Systems

Personal Income Tax

Unified System for Registration, Control and Collection of Contributions

E-filing