Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Other Regulations

Other Regulations (1)

Fiscal (0)

Dopunsko uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema (BS)

View items...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnim upravnim taksama i tarifi Federalnih upravnih taksi (BS HR , SR )

"Službene novine Federacije BiH " br.43/13

Fiscal Systems

Personal Income Tax

Unified System for Registration, Control and Collection of Contributions

E-filing