Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 42/09)

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava