Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Kontakti

POREZNA UPRAVA FBiH - SREDIŠNJI URED
HUSREFA REDŽIĆA 4
71000 SARAJEVO

www.pufbih.ba

KONTAKT TELEFONI

SLUŽBA DIREKTORA

Kabinet direktora 

033 289-814

fax: 033-206-535

aida_hakalovic_1

 

 

 

Aida Hakalović, rukovodilac službe direktora-pomoćnik direktora p.o. 

033-289-806

Bosiljka Juzbašić

033-289-815

Amela Kazazić

033-289-859

Odnosi s javnošću

adisa_muhic-03

mr.sc.Adisa Hamzić, portparol

033-289-805

fax:033-289-903

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU

jadranka_ostojic_1

Jadranka Ostojić, rukovodilac Službeza internu reviziju – pomoćnik direktora

033-289-813

SEKTOR ZA ADMINISTRATIVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

enisa_jazic_3

Enisa Jažić, rukovodilac Sektoraza administrativne i zajedničke poslove – pomoćnik direktora

033-289-809

Senadin Avdukić, šef Odsjeka za opće, operativno-tehničke i pomoćne poslove

033-289-819

Majda Omeragić, šef Odsjeka za finansijsko-računovodstvene poslove

033-289-917

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR, OBAVJEŠTAVANJE I ISTRAGE

Suljo Kasapović, rukovodilac Sektora za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage– pomoćnik direktora

033-289-810

Vesna Omerhodžić, šef Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika – Sarajevo

033-289-842

Fuad Milić, šef Odsjeka za obavještavanje i istrage –Sarajevo

033-289-837

SEKTOR ZA REGISTRACIJU, KONTROLU I NAPLATU DOPRINOSA

Ifeta_Fazlic_1

Ifeta Fazlić, rukovodilac Sektora za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa – pomoćnik direktora

033-289-835

Dževahira Salihagić, šef Odsjeka za analizu i izvještavanje o registraciji, kontroli i naplati doprinosa

033-289-863

Jasna Mahmutović, šef Odsjeka za koordinaciju i pružanje usluga korisnicima Jedinstvenog sistema

033-289-862

Amir Cerić,  šef Odsjeka za kontrolu

033-289-833

SEKTORZA PLANIRANJE, ANALIZE, IZVJEŠTAVANJE I FISKALIZACIJU

Dragutin Palinić, rukovodilac Sektora za planiranje, analize, izvještavanje i fiskalizaciju – pomoćnik direktora

033-289-811

SEKTOR ZA PRINUDNU NAPLATU

 Jasminka Mehović, rukovodilac Sektora za prinudnu naplatu –pomoćnik direktora

033-289-807

Azra Hadžiabdić, šef Odsjeka za rješavanje molbi poreznih dužnika

033-289-855

SEKTOR ZA INFORMACIONU TEHNOLOGIJU

Festic_Almira_2

Almira Festić, rukovodilac Sektora za informacionu tehnologiju –pomoćnik direktora

033-289-808

Nudžeim Domin, šef Odsjeka za održavanje sistema i podršku korisnicima IT sistema

033-289-853

Damir Hadžić, šef Odsjeka za projektovanje, razvoj i implementaciju IT sistema

033-289-930

Mirza Teftedarija, šef Odsjeka za podršku procesu fiskalizacije

033-289-871

Mirha Hadžiabdić, šef Odsjeka za podršku Jedinstvenog sistema

033-289-864

Tehnička podrška korisnicima aplikacija Porezne uprave Federacije BiH (nPIS, EJS, ISPF):

 e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

SEKTOR ZA PRAVNA PITANJA, REGISTRACIJU, POREZNA MIŠLJENJA I EDUKACIJU

mirsada_Vlajcic_1

Mirsada Vlajčić, rukovodilac Sektora za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju – pomoćnik direktora p.o.

033-289-847

Džavida Hadžić, šef Odsjeka za porezna mišljenja i edukaciju

033-289-848

KANTONALNI POREZNI URED SARAJEVO

CENTRALA 033-289-817

Behudin Mašović, rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo– pomoćnik direktora

033-289-924

Senad Avdić, šef Odsjeka za zajedničke i opšte poslove

033-289-877

Odsjek za inspekcijski nadzor

033-289-888

Meliha Selimić, šef Odsjeka za inspekcijski nadzor p.o. 

033- 289-889

     
     
 
     
     
     
     
     
     
 
     
 
     
     
     
 
     
     
     
 
     
     
     
     
 
     
 
     
     
 
     
     
     
     
     
 
     
     
 
     
     

   
Pogledajte mapu Kantonalni porezni uredi i ispostave u većem formatu. 

Kantonalni porezni uredi

KANTONALNI POREZNI URED BIHAĆ

 

Mensura_Saric

Rukovoditelj: Mensura Šarić, dipl. ecc.
Adresa: Vazduhoplovne grupe 3 (zgrada Doma pilota)  77000 Bihać
Telefon: 037 223 112

POREZNA ISPOSTAVA

 

BIHAĆ
za područje općine Bihać
Šef ispostave: Sunita Ibričić, dipl. ecc.
Adresa: Vazduhoplovne grupe 3 (zgrada Doma pilota)
Telefon: 037/ 222-230

 

CAZIN
za područje općine Cazin
Šef ispostave: Lejla Karajković. dipl. ecc., šef po ovlaštenju
Adresa: Cazinskih brigada bb
Telefon: 037/514-823

 

SANSKI MOST
za područje općine Sanski Most
Šef ispostave: Merima Islamović, dipl.ecc.
Adresa: Stanična 5 (zgrada ZAP-a)
Telefon: 037/686-505

 

KLJUČ
za područje općine Ključ
Šef ispostave: Delva Kamber, šef po ovlaštenju
Branilaca BiH bb
Telefon: 037/ 661-099

 

BOSANSKA KRUPA
za područje općine Bosanska Krupa
Šef ispostave: Hava Harbaš, dipl. ecc.
Adresa: 511. slavne brdske brigade bb
Telefon: 037/471-106

 

BOSANSKI PETROVAC
za područje općine Bosanski Petrovac
Šef ispostave: Ifeta Kartal, dipl. ecc.
Adresa: 14. septembra bb
Telefon: 037/881-610

 

VELIKA KLADUŠA
za područje općine Velika Kladuša
Šef ispostave: Ramiza Hamulić mr. dipl.ecc.
Adresa: Hašima Okanovića bb
Telefon: 037/770-916

 

BUŽIM
za područje općine Bužim
Šef ispostave: Senad Kazić, dipl. ecc., šef po ovlaštenju
Adresa Šehidska bb
Telefon: 037/410-046

KANTONALNI POREZNI URED SARAJEVO

 

RukovodilacKPUSA

Rukovoditelj: p.o. Behudin Mašović, dipl. ecc.
Adresa: Husrefa Redžića 4   71000 SARAJEVO
Telefon: 033 289 817

 

ODSJEK ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

Telefon: 033/289-888

 

ODSJEK ZA PRINUDNU NAPLATU

Telefon 033/555-321

 

ODSJEK ZA REGISTRACIJU

Telefon: 033/555-081 

 

POREZNA ISPOSTAVA

 

STARI GRAD
za područje općine Stari grad
Šef ispostave: Alija Subašić, dipl. ecc.
Adresa: Sime Milutinovića 2

Telefon: 033/668-183; 033/555-481

 

CENTAR
za područje općine Centar
Šef ispostave: Sabina Zvirac, dipl. ecc.

Adresa: Maršala Tita 62 (kod Vječne vatre)

Telefon:033/216-013

Dalmatinska broj 2

Telefon:033/ 205-388 ; 033/555-471

 

NOVO SARAJEVO
za područje općine Novo Sarajevo
Šef ispostave : Ifeta Bajrektarević, dipl.ecc.
Adresa: Envera Šehovića 2

Telefon: 033/640-780

 

NOVI GRAD
za područje općine Novi grad
Šef ispostave: Mirza Šabanić, dipl.ecc.
Adresa: Bulevar M. Selimovića 87 (zgrada Općine Novi Grad)

Telefon: 033/541-962

 

ILIDŽA
za područje općine Ilidža
Šef ispostave: Senad Avdić, dipl.ecc.
Adresa: Ustanička 19 (kod pijace Ilidža)
Telefon. 033/622-847

 

HADŽIĆI
za područje općine Hadžići
Šef ispostave: Azemina Čelebić, dipl. ecc.
Adresa: Hadželi bb
Telefon:033/421-300

 

VOGOŠĆA
za područje općine Vogošća
Šef ispostave: Omer Borovina, dipl. ecc.
Adresa: Jošanička 80 (zgrada Općine Vogošća)
Telefon: 033/430-996

 

ILIJAŠ
za područje općine Ilijaš
Šef ispostave: Senada Salčinović, dipl. ecc.
Adresa: Ivana Franje Jukića 2
Telefon: 033/400-468

KANTONALNI POREZNI URED TUZLA

 

Fikret_Hasanovic_1

Rukovoditelj: Fikret Hasanović, mr.sci. ecc.
Adresa: Rudarska 72  75000 TUZLA
Telefon: 035 286 368

 

POREZNA ISPOSTAVA

 

BANOVIĆI
za područje općine Banovići
Šef ispostave: Salih Zukić, dipl.ecc.
Adresa: Habetova 1 (stara pošta)
Telefon: 035/876-741

 

ČELIĆ
za područje općine Čelić
Šef ispostave:

Adresa: Alije Izetbegovića do broja 60 (zgrada Općine Čelić)
Telefon: 035/660-454

 

DOBOJ ISTOK
za područje općine Doboj Istok
Šef ispostave: Faruk Hasančević, dipl.ecc.
Adresa: Klokotnica bb (zgrada Općine Doboj Istok)
Telefon: 035/ 720-714

 

GRADAČAC
za područje općine Gradačac
Šef ispostave: Nebojša Jašarević, dipl. ecc.
Adresa: Huseina Kapetanovića Gradaščevića bb (naselje Varoš)
Telefon: 035/ 817-011

 

GRAČANICA
za područje općine Gračanica
Šef ispostave: Omer Lukavac,dipl.ecc.
Adresa: 22. divizije bb (Centar)
Telefon: 035/ 703-916

 

KALESIJA
za područje općine Kalesije
Šef ispostave: Mehmed Turić, dipl.ecc.
Adresa: Patriotske lige bb (zgrada stare Uprave prihoda)
Telefon: 035/631-238

 

KLADANJ
za područje općine Kladanj
Šef ispostave: Nevresa Berkovac. dipl.ecc.
Adresa:Kladanjske brigade 4 (zgrada stare banke)
Telefon: 035/621-618

 

LUKAVAC
za područje općine Lukavac
Šef ispostave: dr.sci.Sead Softić
Adresa: Trg slobode bb (zgrada bivšeg ZPP-a)
Telefon: 035/ 553-596

 

SREBRENIK
za područje općine Srebrenik
Še ispostave: Muhidin Bećirević, dipl.ecc.
Adresa: Teritorijalne odbrane bb ( zgrada kod MUPa)
Telefon: 035/ 645-701

 

TEOČAK
za područje općine Teočak
Šef ispostave:

Adresa: Centar bb ( zgrada Općine Teočak)
Telefon: 035/755-834

 

TUZLA
za područje općine Tuzla
Šef ispostave: Besim Džinić, dipl. ecc.
Adresa: Rudarska 72 (nova zgrada Instituta, II sprat)
Telefon: 035/ 286-208

 

SAPNA
za područje općine Sapna
Šef ispostave:
Adresa: 206. Viteška brdska brigada bb (zgrada tržnog-poslovnog centra u Sapni)
Telefon: 035/ 597-219

 

ŽIVINICE
za područje općine Živinice
Šef ispostave: Selver Kavgić, dipl.pravnik, šef po ovlaštenju
Adresa:Ulica Oslobođenja bb (zgrada bivšeg ZPP-a)
Telefon: 035/775-510

KANTONALNI POREZNI URED GORAŽDE

BEHUDIN_FORTO

Rukovoditelj: Behudin Forto, dipl.ecc.
Adresa: Zdravstvenih radnika 22  73000 Goražde
Telefon: 038/228 540

POREZNA ISPOSTAVA

GORAŽDE

za područje općine Foča i Pale
Adresa: Trg branilaca 2
Šef ispostave: Kazagić Džemila, dipl.ecc.
Telefon: 038/223-928

KANTONALNI POREZNI URED ZENICA

Rukovoditelj: Sabina Pašić, dipl.ecc.
Adresa: Zmaja od Bosne 57  72000 ZENICA
Telefon: 032/402 186

 

POREZNE ISPOSTAVE

 

ZENICA
za područje općine Zenice

Šef ispostave: Sabahudin Ibrahimagić, dipl. pravnik
Zmaja od Bosne 57
Telefon: 032/402-177

 

KAKANJ
za područje općine Kakanj

Šef ispostave: Saud Čobo, dipl. ecc.
Alije Izetbegovića bb (u zgradi Općine)
Telefon: 032/555-123

 

ZAVIDOVIĆI
za područje općine Zavidovići

Šef ispostave: Suada Petković, dipl. ecc.
Safvet bega Bašagića bb (u zgradi Općine)

Telefon: 032/868-250

 

ŽEPČE
za područje općine Žepče

Kralja S. Tomaševića bb
Telefon: 032/880-196

 

MAGLAJ
za područje općine Maglaj
Viteška bb (u zgradi Općine)
Telefon: 032/603-817

 

DOBOJ JUG
za područje općine Doboj Jug
Matuzići 203 brigade 339
Telefon: 032/692-220

 

TEŠANJ
za područje općine Tešanj

Šef ispostave: Neđmija Vilašević, dipl. pravnik
M. Tita bb
Telefon: 032/650-480

 

VISOKO
za područje općine Visoko

Šef ispostave: Sanja Limo, dipl.ecc.
Alije Izetbegovića bb (u zgradi Općine)
Telefon: 032/735-004

 

BREZA
za područje općine Breza

Šef ispostave: Tahir Gavranović, dipl. ecc.
ZAVNOBiH-a 2
Telefon: 032/783-388

 

VAREŠ
za područje općine Vareš

Šef ispostave: Fahra Ćatović, dipl. ecc.
Zvijezda G blok
Telefon: 032/843-075

 

OLOVO
za područje općine Olovo

Šef ispostave: Enes Gurda, dipl.ecc.
Huseina kapetana Gradaščevića bb
Telefon: 032/828-040

 

USORA
za područje općine Usora

Šef ispostave: Damil Garić, dipl. ecc.
Sivša bb
Telefon: 032/893-535

KANTONALNI POREZNI URED LIVNO

ivica_Misic

Rukovoditelj: Ivica Mišić, dipl.ecc.
Adresa: Splitska bb  80101 LIVNO
Telefon: 034 /204-101

 

POREZNE ISPOSTAVE

 

LIVNO
za područje Općine Livno
Šef ispostave: Božo Šuker, dipl.ecc.
Adresa: Centar 2
Telefon: 034/200 294

 

DRVAR
za područje Općine Drvar
Šef ispostave: Marko Banjac dipl.ecc.
Adresa: Titova 15
Telefon: 034/820 087

 

BOSANSKO GRAHOVO
za područje Općine Bosansko Grahovo
Adresa: Maršala Tita 21
Telefon: 034/850 244

 

GLAMOČ
za područje Općine Glamoč


Šef ispostave: Krešimir Jolić dipl.ecc.

Adresa: Junuza Duruta bb
Telefon: 034/273 081

 

TOMISLAVGRAD
za područje Općine Tomislavgrad
Šef ispostave: Ilija Ćurić, dipl.ecc.

Adresa: Mijata Tomića bb

80240 Tomislavgrad
Telefon: 034/352 892

 

KUPRES
za područje Općine Kupres
Šef ispostave: Ante Zrno, dipl.ecc.

Adresa: Splitska bb

80320 Kupres

Telefon: 034/274 824

KANTONALNI POREZNI URED LJUBUŠKI

 

Milan_Penava_1

Rukovoditelj: Milan Penava, dipl. ecc.

Adresa: Stjepana Radića bb  88320 LJUBUŠKI
Telefon: 039/832 625

 

POREZNE ISPOSTAVE

 

ŠIROKI BRIJEG
za područje Općine Široki Brijeg
Šef ispostave: Miro Kvesić, dipl. pravnik
Adresa: Matije Gupca 9
Telefon: 039/704-252

 

GRUDE
za područje Općine Grude
Šef ispostave: Vladimir Šimić, dipl. pravnik
Adresa: Franje Tuđmana 85
Telefon: 039/662-350

 

LJUBUŠKI
za područje Općine Ljubuški
Šef ispostave: Branka Vukojević, dipl.ecc.
Adresa: Fra Matije Divkovića bb
Telefon039/831-963

 

POSUŠJE
za područje Općine Posušje
Šef ispostave: Dinko Ramljak, dipl.pravnik
Adresa: Domovinskog rata bb
Telefon: 039/682-233

KANTONALNI POREZNI URED MOSTAR

 

Nedzib_Ajanic_001

Rukovoditelj:  Ajanić Nedžib, dipl. pravnik.
Adresa: Ante Starčevića bb  88000 MOSTAR
Telefon: 036/327 748

 

POREZNE ISPOSTAVE

 

GRAD MOSTAR
za područje općina Stari Grad Mostar, Mostar Jugozapad, Mostar Jug, Mostar Sjever, Mostar Zapad i Mostar Jugoistok
Šef ispostave: Mehmed Behmen, dipl. ecc.
Adresa: M. Tita 91
Telefon: 036/ 550-043

 

KONJIC
za područje općine Konjic
Šef ispostave: mr.sc.Nikšić Nadija

Adresa: M. Tita 56
Telefon: 036/ 726-240

 

JABLANICA
za područje općine Jablanice
Šef ispostave: Klepo Dževad, dipl.ecc.
Adresa: Trg Oslob. 32
Telefon:036/ 753-421

 

PROZOR-RAMA
za područje općine Prozor-Rama
Šef ispostave. Beljo Branka, dipl.ecc.
Adresa: Kralja Tomislava bb
Telefon: 036/771-092

 

ČITLUK
za područje općine Čitluk
Šef ispostave: Prusina Dragan, dipl. ecc.
Adresa: Kralja Tvrtka
Telefon: 036/642-681

 

ČAPLJINA
za područje općine Čapljine
Šef ispostave: Knežević Branka, dipl.ecc.
Adresa: Ante Starčevića bb
Telefon: 036/ 807-054

 

NEUM
za područje općine Neum i općine Ravno
Šef ispostave: Zoran Džakula, dipl.ing. PTT – šef po ovlaštenju
Adresa: Zagrebačka 47
Telefon: 036/ 880-184

 

STOLAC
za područje općine Stolac
Šef ispostave: Bošković Marija, dipl.ecc.
Adresa: Mihajla Viševića ( u zgradi Doma zdravlja)
Telefon: 036/853-163

KANTONALNI POREZNI URED NOVI TRAVNIK

 

Ljupko_Cvitanovic

Rukovoditelj: Ljupko Cvitanović, dipl.ecc.
Adresa: Ruđera Boškovića bb  72290  NOVI TRAVNIK
Telefon: 030 791-539

 

POREZNE ISPOSTAVE

 

TRAVNIK
za područje općine Travnik
Šef ispostave: Nusret Mulić, dipl.pravnik
Adresa: Bosanska 102 (blizu Općine)
Telefon: 030/518-806

 

VITEZ
za područje općine Vitez
Šef ispostave: Marinko Vujica, dipl.ecc.
Adresa: Fra Grge Martića bb (preko puta „Besta")
Telefon: 030/711-313

 

NOVI TRAVNIK
za područje općine Novi Travnik
Šef ispostave: Dijana Zlatunić, dipl.ecc.
Adresa:Trg zlatnih ljiljana br.1-Novi Travnik (bivši Zavod za platni promet),
Telefon: 030/791-542

 

BUSOVAČA
za područje općine Busovača
Šef ispostave: Željka Varešković, dipl.ecc.
Adresa: 16. Kolovoza bb (Zgrada Općine Busovača)
Telefon: 030/732-274

 

DONJI VAKUF
za područje općine Donji Vakuf
Šef ispostave: Ema Muratspahić, dipl.ecc.
Adresa: 14. Septembara bb (zgrada Općine Donji Vakuf)
Telefon: 030/260-862

 

FOJNICA
za područje općine Fojnica
Šef ispostave: Zakir Karić, dipl.ecc.
Adresa: Bosanska bb (stara zgrada Općine Fojnica)
Telefon: 030/831-420

 

KISELJAK
za područje općine Kiseljak
Šef ispostave: Mirjana Barunčić,dipl.ecc.
Adresa: Josipa bana Jelačića – APC (zgrada Općine Kiseljak)
Telefon: 030/879-146

 

G: VAKUF – USKOPOLJE
za područje općine Gornji Vakuf – Uskopolje
Šef ispostave: Ibrahim Vukojević, dipl.ecc.
Adresa: 305. Slavne brdske brigade bb ( u zgradi ZAP-a)
Telefon: 030/266-497

 

JAJCE
za područje općine Jajce
Šef ispostave: Mihret Kasum, dipl.ecc.
Adresa: Jakice Altarca 2 ( u zgradi ZAP-a)
Telefon: 030/654-120

 

BUGOJNO
za područje općine Bugojno
Šef ispostave: Safet Kurtović, dipl.ecc.
Adresa: 307. Motorizovane brigade bb (zgrada Općine Bugojno)
Telefon: 030/270-012

 

KREŠEVO
za područje općine Kreševo
Šef ispostave: Branko Tomić
Adresa: Fra Grge Martića 122 (prostor ZAP-a)
Telefon: 030/800-143

KANTONALNI POREZNI URED ORAŠJE

sacir_hamzic_3

Rukovoditelj: Šaćir Hamzić, dipl.ecc.
Adresa: VIII Ulica 40  76270 ORAŠJE
Telefon: 031/713 827

 

POREZNE ISPOSTAVE

 

ORAŠJE
za područje općine Orašje i za područje općine Domaljevac-Šamac
Šef ispostave: Luja Miličić, dipl.ecc.
Adresa: 3. Ulica 27 (centar grada)
Telefon: 031/712-555

 

ODŽAK
za područje općine Odžak
Šef ispostave: Ana Borbeli, dipl.pravnik
Adresa: Trg 2
Telefon: 031/761-768