Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Kako koristiti elektronski način podnošenja prijava u JS?

Kod nadležne ispostave Porezne uprave potpisati “Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave Federacije BiH”: Izjava pdf.

Neophodni preduslovi za korištenje usluge elektronskog podnošenja prijava u JS-u: Uslovi pdf.

Prijaviti uposlenike ovlaštene za elektronski način podnošenja prijava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sljedećih obrazaca, uz odabir servisa “JS”:

- Obveznik uplate doprinosapdf

- Knjigovodstveni servisi / Osnovni subjekat sa poslovnim jedinicimapdf

Koristiti linkove za aplikativne module:

- Link za preuzimanje certifikata (https://npis.fpu.gov.ba/npisca) * Samo za one korisnike koji već ne koriste elektronsko podnošenje prijava putem nPIS aplikacije ili se nisu naknadno opredjelili da pored nPIS aplikacije koriste i usluge EJS aplikacije.

- Link za korištenje aplikacije EJS (https://ejs.fpu.gov.ba )

Detaljno korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje prijava: Korisničko uputstvo – eksterni korisnici. pdf

Za poslodavce koji žele putem XML file-ova da importuju podatke o JS 3100 i JS 3120 iz svojih matičnih evidencija u EJS aplikaciju (poglavlje korisničkog uputstva 3.6. XML upload – import podataka iz XML file-a), odgovarajuće XSD šeme za ova dva tipa obrasca mogu se preuzeti sa sljedećih linkova: JS3100E i JS3120E.