Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenja

Prev Next

Omogućeno potpisivanje poreznih prijava

  Obavještavamo porezne obveznike- eksterne korisnike da je Porezna uprava Federacije BiH 18.12.2013. godine u 13,00 sati otklonila probleme u vezi s prijavljivanjem u aplikaciju nPIS i potpisivanjem prijava u aplikaciji nPIS i ponovo omogućila potpisivanje svih poreznih prijava. Potrebno je da ovlaštena lica za pristup aplikaciji nPIS ponovo potpišu prijave koje su unijete u aplikaciju, a koje nisu mogle biti potpisane, zbog problema u radu aplikacije. Hvala na razumijevanju.

18. 12. 2013.

Detaljnije

Obavještenje za korisnike aplikacije nPIS

Obavještavamo porezne obveznike eksterne korisnike nPIS sistema da od 13.12.2013. godine postoje problemi u korištenju nPIS aplikacije koje Porezna uprava Federacije BiH nastoji otkloniti. Problemi su uočeni kod potpisivanja svih poreznih prijava (2001, 2001-A, MIP-1023, AUG-1031, ASD-1032 itd).   U toku radova na otklanjanju uočenih problema postoji mogućnost da dođe do potpunog prekida u radu servisa, zbog toga molimo porezne obveznike za razumijevanje. Nakon otklanjanja nastalih problema, Porezna uprava Federacije BiH će obavijestiti porezne obveznike- eksterne korisnike aplikacije nPIS. Zahvaljujemo na razumijevanju.

18. 12. 2013.

Detaljnije

Obavještenje za porezne obveznike - eksterne korisnike nPIS sistema

Obavještavamo eksterne korisnike nPIS sistema Porezne uprave Federacije BiH – porezne obveznike koji dostavljaju porezne prijave/izvještaje elektronski putem interneta, da je od 01.08.2013. godine  nPIS aplikacija spremna za unos i obradu obrasca MIP-1023 u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine FBiH” br. 27/13).

29. 08. 2013.

Detaljnije

Vijesti

Prev Next

U periodu januar- mart 2014. godine naplaćeno 920.064.545 KM javnih prihoda

U periodu januar- mart 2014. godine naplaćeno  920.064.545 KM  javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH je u prva tri mjeseca ove godine naplatila ukupno 920.064.545 KM  javnih prihoda, što je za 5,33 % ili 46,5 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine. U martu 2014. godine Porezna uprava Federacije BiH prikupila je ukupno 323.631.489 KM javnih prihoda što je za 5,1% ili 15,71 milion KM više nego u martu 2013. godine. Također, naplata javnih prihoda u martu 2014. godine veća je za 6% ili 18,2 miliona u odnosu na februar 2014. godine.

17. 04. 2014.

Detaljnije

Porezna uprava Federacije BiH prodaje zaplijenjenu imovinu u šest kantonalnih poreznih ureda

Porezna uprava Federacije BiH prodaje zaplijenjenu imovinu u šest  kantonalnih poreznih ureda

Porezna uprava Federacije BiH 23. aprila 2014. godine organizira javnu prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika dužnika u Kantonalnim poreznim uredima: Livno, Orašje, Bihać, Sarajevo, Novi Travnik i Mostar, u cilju naplate dužnih javnih prihoda. Imovina koja je predmet javne prodaje zaplijenjena je u postupku prinudne naplate dužnih javnih prihoda.

16. 04. 2014.

Detaljnije

Porezna uprava Federacije BiH kontrolisala 145 uplatnih mjesta kladionica

Porezna uprava Federacije BiH kontrolisala 145 uplatnih mjesta kladionica

Na području Federacije BiH, inspektori Porezne uprave izvršili su sveobuhvatnu kontrolu 145 uplatnih mjesta kladionica za koja su postojala saznanja da priređuju igre na sreću putem interneta, a što je u Federaciji BiH zabranjeno u skladu sa Zakonom o igrama na sreću. Zbog utvrđenih nepravilnosti, odnosno zbog nezakonitog priređivanja igara na sreću putem interneta i igara na sreću kao što su: bingo, loto, utrke konja, utrke pasa  zapečaćeno je 26 uplatnih mjesta kladionica, dok je u 35 slučajeva zapečaćana oprema za priređivanje igara na sreću koja je izmještena u posebne prostorije.

08. 04. 2014.

Detaljnije

naslovnica-o-poreznoj

O Poreznoj upravi

Porezna uprava Federacije BiH je uprava u sastavu Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija.

 

Poreznom upravom Federacije BiH rukovodi direktor, kojeg postavlja i razrješava Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra finansija/ federalnog ministra financija na period od četiri godine sa mogućnošću novog imenovanja.

Detaljnije

PRIMJEDBE

Sve vrste zloupotreba poreznih zakona kao i primjedbe na rad zaposlenika Porezne uprave Federacije BiH možete dostaviti putem e-maila:

 

primjedbe@fpu.gov.ba

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava

Promotivni spot: Uzmi fiskalni račun traži fiskalni računbadge

badge

pregled_duznika

rokovi1

Intraeuropska organizacija poreznih uprava