Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenja

Prev Next

Javni poziv velikim poreznim obveznicima FBiH

Dana 4.3.2015.godine sa početkom u 8,30 sati, Porezna uprava FBiH i KPMG Tax & Advisory B-H d.o.o. organizuju seminar na temu „TRANSFERNE CIJENE – PRAKTIČAN PRISTUP“. Seminar će se održati u Sarajevu u UNITIC poslovnom centru, u ulici Fra Anđela Zvizdovića 1, Amfiteatar sala. Seminar će biti održan na lokalnom i engleskom jeziku uz simultani prevod. 

03. 03. 2015.

Detaljnije

Dodatna obavijest za automat klubove

U vezi sa učestalim pitanjima priređivača igara na sreću – automat klubova koji se odnose na način uvezivanja sa serverom Porezne uprave F BiH, Porezna uprava daje sljedeće pojašnjenje.

18. 02. 2015.

Detaljnije

Obavještenje priređivačima igara na sreću u vezi online uvezivanja sa serverom Porezne uprave FBiH

Obavještenje za priređivače igara na sreću klađenjem može vidjeti ovdje   Obavještenje za priređivače igara na sreću putem automat klubova možete vidjeti ovdje

02. 02. 2015.

Detaljnije

Vijesti

Prev Next

Održan seminar o transfernim cijenama za velike porezne obveznike

Održan seminar o transfernim cijenama za velike porezne obveznike

Porezna uprava FBiH  danas je u Sarajevu u saradnji sa kompanijom KPMG Tax & Advisory B-H d.o.o. organizirala besplatan seminar za velike porezne obveznike na temu „Transferne cijene - praktičan pristup“. Razlog za održavanje ovog seminara su postojeće odredbe Zakona o porezu na dobit FBiH o transfernim cijenama, koje poreznim obveznicima nameću obavezu da vrijednosti transakcija sa povezanim licima usklade sa tržišnim cijenama odnosno da razliku vrijednosti cijena utvrđenih principom „van dohvata ruke“ i transfernih cijena uključe u svoju poreznu osnovicu za obračun poreza na dobit.

04. 03. 2015.

Detaljnije

Porezna uprava Federacije BiH zapečatila 14 objekata

Porezni i istražni inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 25. februara 2015. godine proveli inspekcijski nadzor obveznika koji se bave priređivanjem igara na sreću i ugostiteljskom djelatnošću na području Zapadnohercegovačkog, Hercegovačko-neretvanskog, Srednjobosanskog, Kantona 10-Livno i Kantona Sarajevo.  

27. 02. 2015.

Detaljnije

Porezna uprava Federacije BiH prodala zaplijenjenu imovinu za 722.650,90 KM

Porezna uprava Federacije BiH  prodala zaplijenjenu imovinu za 722.650,90 KM

Porezna uprava Federacije BiH izvršila je javnu prodaju zaplijenjene imovine u vrijednosti od 722.650,90 KM u cilju naplate dužnih javnih prihoda. Prodata je zaplijenjena imovina poreznog obveznika dužnika „I-Livno Bus” d.o.o Livno po cijeni od 454.460,90 KM. Također, u postupku prinudne naplate u Kantonalnom poreznom uredu Bihać prodata su i dva motorna vozila za ukupno 8.000,00 KM. U Kantonalnom poreznom uredu u Mostaru prodate su tri parcele zemljišta u vlasništvu poreznog obveznika JKP „Energetika” d.o.o Konjic za oko 260.190,00KM.

23. 02. 2015.

Detaljnije

naslovnica-o-poreznoj

O Poreznoj upravi

Porezna uprava Federacije BiH je uprava u sastavu Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija.

 

Poreznom upravom Federacije BiH rukovodi direktor, kojeg postavlja i razrješava Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra finansija/ federalnog ministra financija na period od četiri godine sa mogućnošću novog imenovanja.

Detaljnije

PRIMJEDBE

Sve vrste zloupotreba poreznih zakona kao i primjedbe na rad zaposlenika Porezne uprave Federacije BiH možete pozvati na
bbroj-bh
ili dostaviti putem e-maila:
primjedbe@fpu.gov.ba

Online uvezivanje priređivača igara na sreću

Elektronsko podnošenje prijava

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Porez na dohodak

Fiskalni sistemi /sustavi

Promotivni spot: Uzmi fiskalni račun traži fiskalni računbadge

badge

pregled_duznika

rokovi_bs

Intraeuropska organizacija poreznih uprava