Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenja

Prev Next

Obavještenje korisnicima nPIS i EJS aplikacije

Obavještavamo Vas da će u periodu od petka 27.marta 2015. godine od 12,00 sati do doći do prekida rada nPIS i EJS aplikacija usljed redovnog tehničkog održavanja. Očekuje se da će aplikacije ponovno biti dostupne najkasnije do ponedjeljka 30.marta 2015. godine do 10,00 sati. Hvala na razumijevanju.

26. 03. 2015.

Detaljnije

Javni poziv velikim poreznim obveznicima FBiH

Dana 4.3.2015.godine sa početkom u 8,30 sati, Porezna uprava FBiH i KPMG Tax & Advisory B-H d.o.o. organizuju seminar na temu „TRANSFERNE CIJENE – PRAKTIČAN PRISTUP“. Seminar će se održati u Sarajevu u UNITIC poslovnom centru, u ulici Fra Anđela Zvizdovića 1, Amfiteatar sala. Seminar će biti održan na lokalnom i engleskom jeziku uz simultani prevod. 

03. 03. 2015.

Detaljnije

Dodatna obavijest za automat klubove

U vezi sa učestalim pitanjima priređivača igara na sreću – automat klubova koji se odnose na način uvezivanja sa serverom Porezne uprave F BiH, Porezna uprava daje sljedeće pojašnjenje.

18. 02. 2015.

Detaljnije

Vijesti

Prev Next

Porezna uprava FBiH nije nadležna za uvezivanje radnog staža niti ima pravo raspolaganja finansijskim sredstvima

U cilju pravilnog informisanja javnosti, a  u vezi sa zahtjevom Sindikata radnika Konfekcija „Borac“ d.d.  Travnik da se od sredstava dobijenih prodajom hotela „Lipa“ uveže radni staž radnicima i optužbama upućenim Poreznoj upravi FBiH da ista raspolaže sa navedenim finansijskim sredstvima i da blokira uvezivanje radnog staža, daje se saopćenje za javnost: Zahtjev Sindikata radnika Konfekcije „Borac Travnik je nezakonit i na Poreznu upravu se neopravdano vrši pritisak da postupa nezakonito, što je nedopustivo. Ukoliko se nastavi sa pritiscima i zahtjevima za nezakonito postupanje, Porezna uprava FBiH će o tome obavijestiti nadležno tužilaštvo.

02. 07. 2015.

Detaljnije

Porezna uprava Federacije BiH prodaje zaplijenjenu imovinu u Tuzli

Porezna uprava Federacije BiH u postupku prinudne naplate 10. juna organizira javnu prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika dužnika u Tuzli, zbog naplate dužnih javnih prihoda. Prodaja zaplijenjene imovine 52 porezna obveznika dužnika izvršit će se putem javne aukcije i direktne prodaje sa početkom u 10,00 sati u zgradi Kantonalnog poreznog ureda Tuzla ulica Rudarska 72.  

08. 06. 2015.

Detaljnije

U Kantonu Sarajevo zapečaćen objekt u kojem je zatečeno sedam neprijavljenih radnika

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH danas su u Kantonu Sarajevo izvršili pečaćenje jednog objekta u vlasništvu poreznog obveznika „AE“ d.o.o Sarajevo, za koji porezni obveznik nije imao odobrenje za rad izdato do strane nadležnog organa, a u kojem se nezakonito vršila prodaja mesa i mesnih prerađevina. U pomenutom objektu inspektori su zatekli sedam neprijavljenih radnika i više od 10 tona svježeg sirovog mesa i mesnih prerađevina koje su bile spremne za maloprodaju.

22. 05. 2015.

Detaljnije

naslovnica-o-poreznoj

O Poreznoj upravi

Porezna uprava Federacije BiH je uprava u sastavu Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija.

 

Poreznom upravom Federacije BiH rukovodi direktor, kojeg postavlja i razrješava Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra finansija/ federalnog ministra financija na period od četiri godine sa mogućnošću novog imenovanja.

Detaljnije

PRIMJEDBE

Sve vrste zloupotreba poreznih zakona kao i primjedbe na rad zaposlenika Porezne uprave Federacije BiH možete pozvati na
bbroj-bh
ili dostaviti putem e-maila:
primjedbe@fpu.gov.ba

Online uvezivanje priređivača igara na sreću

Elektronsko podnošenje prijava

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Porez na dohodak

Fiskalni sistemi /sustavi

Promotivni spot: Uzmi fiskalni račun traži fiskalni računbadge

badge

lista-kladjenje

pregled_duznika

rokovi_bs

Intraeuropska organizacija poreznih uprava