Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenja

Prev Next

Adresa help-pu@fpu.gov.ba više nije u funkciji

Obavještavaju se porezni obveznici i građani da e-mail adresa:help-pu@fpu.gov.ba više nije u funkciji. Pitanja koja se odnose na tehničku podršku korisnicima aplikacija nPIS, EJS, ISPF porezni obveznici i građani mogu dostaviti na email: podrska@fpu.gov.ba  

31. 10. 2014.

Detaljnije

Porezna ispostava Novi Travnik na novoj adresi

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike građane da se od 13.10.2014  Porezna ispostava Novi Travnik nalazi na novoj adresi: Trg zlatnih ljiljana br.1 - Novi Travnik (bivši Zavod za platni promet).

16. 10. 2014.

Detaljnije

Adresa info@pufbih.ba više nije u funkciji

Obavještavaju se porezni obveznici i građani da e-mail adresa: info@pufbih.ba više nije u funkciji. Sve primjedbe građani mogu dostaviti na e-mail adresu primjedbe@fpu.gov.ba ili pozivom na besplatan broj 080 020 333.

02. 10. 2014.

Detaljnije

Vijesti

Prev Next

Porezna uprava Federacije BiH prodala zadružni dom i dvorište za 436.310,00 KM

 Porezna uprava Federacije BiH  prodala zadružni dom i dvorište za 436.310,00 KM

Porezna uprava Federacije BiH izvršila je javnu prodaju zaplijenjene imovine poreznog obveznika dužnika u Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik  u ukupnoj vrijednosti od 436.310,00 KM, zbog naplate dužnih javnih prihoda. Na drugoj javnoj aukciji prodat je Zadružni dom i dvorište u vlasništvu poreznog obveznika dužnika „Travnik zemljoradnička zadruga“ Travnik.

21. 11. 2014.

Detaljnije

Porezna uprava Federacije BiH prodaje zaplijenjenu imovinu u šest kantonalnih poreznih ureda

Porezna uprava Federacije BiH 20. novembra 2014. godine organizira javnu prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika dužnika u Kantonalnim poreznim uredima: Orašje, Bihać, Novi Travnik, Zenica, Goražde i Ljubuški, u cilju naplate dužnih javnih prihoda. Imovina koja je predmet javne prodaje zaplijenjena je u postupku prinudne naplate dužnih javnih prihoda. U Kantonalnom poreznom uredu Bihać u 12,00 sati putem javne aukcije prodavat će se nekretnine u vlasništvu poreznog obveznika „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša. Prodavat će se peradarska farma u Varškoj Rijeci u ukupnoj vrijednosti od 624.800,95 KM, kao i peradarska farma, trafo stanica, poslovni objekti i zemljište u mjestu Lubardi čija je ...

17. 11. 2014.

Detaljnije

Za 10 mjeseci naplaćeno ukupno 3.100.631.615 KM javnih prihoda

 Za 10 mjeseci naplaćeno ukupno 3.100.631.615 KM  javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH je u periodu januar- oktobar 2014. godine naplatila ukupno 3.100.631.615 KM javnih prihoda, što je za 4,32% ili 128.457.175 KM više u odnosu na isti period 2013.godine.   U oktobru  ove godine  Porezna uprava Federacije BiH prikupila je ukupno 319.194.003 KM javnih prihoda što je za 6,32 % ili 18,98 miliona KM više nego u oktobru 2013. godine. Također, naplata javnih prihoda u oktobru 2014. godine veća je za 5,43 % ili 16,43 miliona KM u odnosu na septembar 2014. godine.

13. 11. 2014.

Detaljnije

naslovnica-o-poreznoj

O Poreznoj upravi

Porezna uprava Federacije BiH je uprava u sastavu Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija.

 

Poreznom upravom Federacije BiH rukovodi direktor, kojeg postavlja i razrješava Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra finansija/ federalnog ministra financija na period od četiri godine sa mogućnošću novog imenovanja.

Detaljnije

PRIMJEDBE

Sve vrste zloupotreba poreznih zakona kao i primjedbe na rad zaposlenika Porezne uprave Federacije BiH možete pozvati na
bbroj-bh
ili dostaviti putem e-maila:
primjedbe@fpu.gov.ba

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava

Promotivni spot: Uzmi fiskalni račun traži fiskalni računbadge

badge

pregled_duznika

rokovi1

Intraeuropska organizacija poreznih uprava